Technické informace

Modularita je výraz, který používáme pro skladebnost, stavebnicovost, sestavitelnost z bloků, či více modulů.

Jedná se o sestavení vícero modulů k sobě. Vzniklý prvek je variabilní jak z pohledu velikosti, tvaru i smyslu využití.

Modularita ve výstavbě znamená napojování jednotlivých konstrukčních celků k sobě, nebo i přes sebe, s cílem vytvořit plně funkční celek.

Výstavba budov modulární technologií je rychlá, kvalitní a nákladově efektivní. Díky tomu, že celá stavba probíhá v hale, není rozpracovaný výrobek vystavený povětrnostním vlivům. Trvale probíhá kontrola kvality, která zajišťuje nejvyšší standard provedení.

Flexibilita modulární výstavby je prakticky neomezená. Lze naplánovat libovolné kombinace domů i komerčních, či průmyslových staveb.

Zakládání na zemní vruty je ekonomické i ekologické. V případě demontáže domu v budoucnu nezůstává na pozemku základová konstrukce.

 1. Úvodní konzultace – zodpovězení základních otázek a požadavků klienta
 2. Výběr typového půdorysu, nebo atypické zakázky
 3. Cenová nabídka a její schválení
 4. Kontrola dostupnosti a možností pozemku klienta
 5. Definitivní upřesnění a odsouhlasení cenové nabídky a půdorysu
 6. Podpis smlouvy – zaplacení 60% zálohy z celkové ceny včetně DPH
 7. Po zaplacení zálohy následuje vytvoření základní výrobní dokumentace (půdorys, řezy, pohledy)
 8. Po odsouhlasení klientem začíná výroba modulu (ů)
 9. Průběh a dokončení výroby modulu – možná návštěva výroby klientem
 10. Návštěva výroby a předání dokončené modulární dřevostavby
 11. Podpis protokolu o připravenosti modulu na expedici a doplacení zbylých 40% částky včetně DPH
 12. Objednání dopravy a jeřábu na usazení a domluvení přesného termínu expedice
 13. Expedice modulu (ů) a osazení na pozemku
 14. Montáž na pozemku, případné spojení modulů
 15. Podpis předávacího protokolu, převzetí manuálů a záruk, předání modulárního domu
 16. Připojení na IS nejlépe místním specialistou
 17. Okamžité nastěhování a využívání nového modulárního domu

Nosnou konstrukcí našich modulárních dřevostaveb tvoří sloupková konstrukce z KVH profilů, které jsou spojovány pod jednou střechou ve výrobní hale. Stavba modulárního domu je složena ze stěnových dílců, které jsou tvořeny dřevěnou rámovou konstrukcí včetně zateplení.

V žádné části konstrukce našich staveb se nevyskytují kovové nosné prvky, nebo polyuretanové izolace, které z dlouhodobého hlediska můžou škodit lidskému zdraví. Snažíme se co nejvíce používat pouze přírodní materiály, nejvíce pak dřevo, které je naší láskou a vášní.

Jak úsporná bude moje stavba?

Nízkoenergetická – myslete také na budoucnost, investice do tepelněizolačních vlastností se vám brzy vrátí v úsporách za energie.

 • Tloušťka konstrukce: 300 mm
 • Průměrný součinitel prostupu tepla: 0,2 W/m2K
 • Orientační tepelná ztráta obálkou = 2,52 kW


Pasivní –
počáteční investice se vám vyplatí v dlouhodobém užívání i mimořádné kvalitě provedení veškerých detailů budovy.

 • Tloušťka konstrukce: 365 mm
 • Průměrný součinitel prostupu tepla: 0,15 W/m2K
 • Orientační tepelná ztráta obálkou = 1,43 kW

V jaké fázi chcete dům předat?

Vyberte si, kolik práce necháte na nás a co zvládnete sami. Stavbu předáme K dokončení, nebo kompletně Na klíč. Samozřejmě můžete ovlivnit vzhled svého domu a dohodnout se detailech, jako jsou okna, dveře a finální povrchy.

Chci stavbu k dokončení

když si chcete modul dokončit podle sebe

 • Dřevěný nosný systém
 • Tepelná izolace podlahy, stěn a stropu
 • Okna a vchodové dveře
 • Fasádní systém
 • Střešní a okapový systém
 • Vnitřní příčky
 • Sádrokartonové konstrukce
 • Hrubé podlahy
 • Elektroinstalace
 • Rozvody vody a kanalizace

Chci stavbu na klíč

objednáte a bydlíte bez starostí

 • Dřevěný nosný systém
 • Tepelná izolace podlahy, stěn a stropu
 • Okna a vchodové dveře
 • Fasádní systém
 • Střešní a okapový systém
 • Vnitřní příčky
 • Sádrokartonové konstrukce
 • Hrubé podlahy
 • Elektroinstalace, elektrické podlahové vytápění
 • Rozvody vody a kanalizace
 • Finální vnitřní povrchy
 • Výmalba
 • Podlahy
 • Interiérové dveře
 • Vnitřní parapety
 • Koupelna včetně sanitárního vybavení

Dokument Standard dodávky ke stažení je k dispozici ve verzích k dokončení a na klíč pro varianty nízkoenergetické i pasivní výstavby.

Zemní vruty jsou moderní, praktický, rychlý a ekonomický způsob zakládání dřevostaveb. Pozemek nepoškozuje těžká technika, základy jsou hotové během jediného dne. Zatížitelnost je možná okamžitě po ukončení instalace, žádné zrání betonu. Instalace je možná během celého roku. Technologie je navíc výrazně levnější než klasické betonování.

Využíváme výhradně české zemní vruty BAYOS. Mají potřebné atesty a certifikáty pro EU. Vruty jsou staticky testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

Množství a rozmístění vrutů se stanovuje výpočtem. U větších staveb je nutností statický výpočet a zemní test únosnosti půdy.

Hlavní výhody zakládání modulárních dřevostaveb pomocí vrutů:

 • absence radonového rizika (časté střední a vysoké radonové riziko v ČR), kdy mezera pod domem odvětrá do volného prostoru
 • absence hydroizolace vč. tlakové spodní vody, stavba nad terénem je mimo dosah vlhkosti
 • absence tepelných mostů u betonových základů, řeší se pouze tepelný most u napojení technické infrastruktury (voda, elektro, kanalizace a případně zemní kolektor VZT)
 • výhodnější cena, než betonový základ
 • rychlost montáže a okamžitá zatížitelnosti

Výhradním dodavatelem zemních vrutů pro naše modulární domy je společnost Chytré základy. Poskytuje kompletní služby týkající se instalací zemních vrutů pro stavby na profesionální úrovni. Díky unikátní technologii zakládání staveb a technologii tahových zkoušek plnohodnotně instaluje zemní vruty dle individuálních požadavků investorů se zárukou nosnosti.

Další informace získáte na www.chytrezaklady.cz 

Pokyny pro provedení přípojek a přípravu pro osazení modulu

Naše modulové domy jsou vždy připraveny k připojení na standardní přípojky inženýrských sítí.

Vodovodní přípojka

Voda se k modulu připojuje standartním potrubím PP o průměru DN 25 mm (není-li uvedeno jinak). Připojovací bod vody a kanalizace je vždy na okraji modulu max. 400 cm od hrany fasády a je vždy určen předem výrobcem modulu, aby mohla být správně provedená příprava pro připojení. PP hadici přívodu vody je nutné vést v chráničce DN min. 50 mm, lépe 75 mm s ohledem na lepší manipulaci při připojování modulu. Přívod vody je nutné chránit proti zamrznutí. Z toho důvodu se doporučuje osadit kolem připojovacího potrubí kastl z polystyrénu (XPS nebo Perimetr) tl. izolace min. 150 mm, uložení do nezámrzné hloubky tj. min. 900 mm pod hranu upraveného terénu, další variantou jsou betonové skruže o průměru min. 200 mm, které je možné zafoukat pěnou nebo EPS kuličkovou izolací, EPS kastl se poté provede pouze v prostoru mezery mezi terénem a modulem. Připojení modulu na vodovodní řád musí provádět pouze kvalifikovaná osoba (instalatér, vodař), který o připojení následně vystaví protokol a provede revizi správného připojení. Po připojení modulu je třeba zaizolovat přípojku i v prostoru vzduchové mezery pod modulem.

Kanalizační přípojka

Veškeré odpady jsou svedeny do jednoho centrálního vývodu při okraji modulu tak, aby byla zajištěna jejich dobrá dostupnost i po usazení domu (průměr vývodu je min. 100mm). Trubka KG DN 110. Doporučuje se izolovat stejně, jako vodovodní přípojka. Vzhledem k tomu, že vývod vody a kanalizace bývá standartně vedle sebe (tuto skutečnost vždy udá výrobce), může být izolováno v rámci jednoho kastlu. Připojení modulu na kanalizační řád musí provádět pouze kvalifikovaná osoba (instalatér, vodař), který o připojení následně vystaví protokol a provede revizi správného připojení.

Přípojka elektro

Doporučený jistič pro připojení modulových dřevostaveb je 3x20A (pokud není výrobcem uvedeno jinak, u dvojmodulů a větších modulů např. 3×25 A). Přívodní měděný kabel do centrální rozvodné skříně domu s hlavním 25A vypínačem musí mít průměr min. 6mm. Přívodní kabel je nutné vést v chráničce min. DN 50 mm, kabel nechat s délkou min. 2 m nad upravený terén. Po osazení modulu protáhnout kabel do venkovní spojovací skříně na fasádě a následně v rámci spojovací skříně propojit. Připojení modulu na elektřinu musí provádět pouze kvalifikovaná osoba (elektrikář), který o připojení následně vystaví protokol a provede revizi správného připojení.

Úprava terénu pod modulem

Terén pod modulem je třeba srovnat. Vždy je třeba odstranit ornici, pokud se na pozemku nachází. Na terén je doporučeno osadit geotextilii min. 100 g/m2 proti prorůstání kořínků. Geotextilii je třeba přitížit oblázky nebo štěrkovou drtí.

Po osazení modulu je nutné nechat alespoň 2 strany volné, aby bylo umožněno přirozené větrání a pohyb vzduchu pod modulem.

POZN. Výkopy sítí se vždy provádí až po montáži zemních vrutů na pozemku. Výkop musí být vždy veden alespoň 15 cm od hrany zemního vrutu, v opačném případě se snižuje únostnost daného vrutu. Pokud si klient není jistý tím, jakým způsobem provést přípravu na inženýrské sítě, vždy celou situaci konzultuje s výrobcem modulu.

Přeprava

Modulární domy se přepravují na klasických, nebo nízkoprofilových podvalnících. U každé realizované zakázky je vždy nutná obhlídka pozemku a prověrka trasy. Jelikož se vždy jedná o nadrozměrný náklad, musí dopravce zažádat o povolenku na danou přepravu a společně s kamionem musí jet doprovodné vozidlo. Celou logistiku přepravy pro Vás zařizujeme na klíč a Vy s ní nemáte žádné starosti.

Usazení a manipulace

Nakládka, vykládka i usazení modul domu probíhá vždy pomocí autojeřábu. Jeřáb je vždy volen individuálně podle velikosti a hmotnosti modulu, potřebného dosahu ramene a okolního manipulačního prostoru. Jelikož spolupracujeme s jeřábnickými firmami po celé republice, objednáváme vždy jeřáb z nejbližšího možného místa od místa realizace, aby byl co nejlevnější. Čas vykládky a usazení jednomodulu je v optimálních podmínkách max. 2 hodiny. U více modulů je to individuální.

Ve specifických případech není vydání stavebního povolení nutné, nicméně je nevyhnutelné záměr projednat s místně příslušným stavebním úřadem. Naše zkušenosti ukazují, že každý stavební úřad si problematiku možnosti umístění mobilní modulární dřevostavby vykládá jinak. Rozhodující faktory jsou mj. velikost stavby, účel stavby, místo realizace a pak především tolerance daného stavebního úřadu. Kontaktujte našeho specialistu, který Vám podá přesné informace: KONTAKTY