Zajišťuje každý pasivní nebo nízkoenergetický dům stejný energetický standard domu? Určitě ne. Vzduchotěsnost stavby bývá i v rámci pasivních dřevostaveb velmi různá. Její přesné hodnoty měříme blower-door testem, který zjišťuje vzduchotěsnost obálky budovy a tím i energetickou náročnost domu. A jak si v testu naše stavby vedly?

Nejrozšířenější nedestruktivní metoda testování

Blower-door test neboli test vzduchotěsnosti stavby platí za vůbec nejrozšířenější detekční metodu na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy, a tedy i zjišťování energetické náročnosti domu. Používá se zejména v případě, kdy chcete zjistit vady vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy, kde může docházet k významným únikům tepla, což s sebou bohužel přináší vyšší finanční náročnost na vytápění.

Jak blower-door test funguje?

Nedestruktivní metoda určování průvzdušnosti obálky budovy (nebo klidně jenom části budovy) funguje na základě tlakového spádu. Při samotném testu vytvoří speciální zařízení tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Díky tomu se zjistí množství vzduchu, které je nutné přivést (případně odvést) pro udržení daného tlakového rozdílu mezi vnitřkem budovy a venkem. Nejběžnější tlakový rozdíl je 50 Pa.

U jakých staveb se blower-door test využívá?

Díky blower-door testu se zjišťují netěsnosti u pasivních domů, roubenek nebo podkrovních bytů. Jedná se tedy zejména o bydlení, u něhož se obvodová stěna skládá z několika konstrukčních prvků, které jsou logicky náchylnější na nejrůznější netěsnosti. U pasivních domů je blower-door test zárukou pro dosažení správné účinnosti řízení větrání interiéru. Netěsnosti je důležité najít a odstranit, abyste zabránili pronikání vlhkého vzduchu do konstrukce obvodového pláště, kde by právě působením chladného vzduchu mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti.

Jak dlouho test trvá a co si musí majitel domu připravit?

Délka trvání samotného testu se odvíjí od velikosti domu, rozsahu testování, ale také množství zjištěných netěsností. Zpravidla se testují 2 až 3 hodiny. Pokud se ovšem jedná o novostavbu a dům splňuje všechny potřebné hodnoty, budete s testem hotovi zpravidla daleko dříve. Naše testování trvá obvykle něco přes hodinu. 

Majitel domu se na testování nemusí nijak připravovat, rozhodně není nutné manipulovat s nábytkem nebo cokoli přesouvat. Objem nábytku ani jiných věcí se do celkového objemu domu nepočítá.

Kdy dává smysl blower-door testování provádět?

„U starších staveb nebo nekvalitních pasivních staveb se určitě vyplatí blower-door test provést hned v momentu, kdy si uvědomíte, že jsou vaše náklady na vytápění příliš vysoké. Pokud máte podezření, že je s vaším pasivním domem něco v nepořádku, určitě to řešte co nejrychleji – blower-door test všechny netěsnosti odhalí a pomůže vám zjednat nápravu,“ vysvětluje Vojtěch Juřenčák, specialista na modulární dřevostavby. „V naší firmě jsme se rozhodli, že v letošním roce budeme provádět blower-door testování u všech našich staveb. Chceme díky tomu zlepšovat kvalitu našich služeb a dávat zákazníkům přesné informace o pasivitě jejich domu,“ dodává Vojtěch Juřenčák. 

Jak takové testování vypadá v praxi?

Zařízení na blower-door testování se sestává z velkoprůměrového ventilátoru zasazeného v rámu s plachtou ve dveřích nebo například v okně v obvodové stěně. Pomocí tohoto zařízení je v budově vytvořen podtlak i přetlak při tlakovému rozdílu 50 Pa. Postup celého měření je standardizovaný a lze jím velmi dobře odhalit, kolik vzduchu proudí netěsnostmi dovnitř do interiéru. 

Výsledky našich pasivních dřevostaveb

V naší konkrétní realizaci čtyřmodulu na patro jsme prováděli blower-door test vzduchotěsnosti stavby, který proběhl na výbornou. Můžeme se tedy pochlubit první pasivní modulární stavbou na patro v České republice. 

U pasivních domů by měla být standardní hodnota měření 0,6. Naše dřevostavba dosáhla výsledku 0,26. Zákazník má tak jistotu nadstandardní těsnosti a kvality stavby a zároveň se nemusí bát vysokých účtů za vytápění.