O nás

Jsme ryze česká firma, která již dnes působí na Slovensku a Maďarsku a rozvíjí se do dalších evropských států. Čerpáme z dlouholetých zkušeností a zakládáme si na kvalitě materiálů, profesionálním provedení a spolehlivém fungování svých staveb.

Modulární výstavba je vize stavění v celé Evropě, proto věříme v budoucnost modulárních dřevostaveb – přinášíme vám dostupné bydlení, které vás nezatíží náročnou údržbou ani provozními náklady.

Modulové domy jsou kolaudovatelné, samozřejmě celoročně obyvatelné a lze na ně čerpat hypoteční úvěr.

Partneři


Dodavatelé

Vize, mise, hodnoty, etický kodex

Vize

Vizí společnosti je být moderní, stabilní, ekologickou, prosperující a rozvíjející se firmou, důvěrným a spolehlivým zaměstnavatelem v regionu.

Mise

Budujeme v očích zákazníků pozici dřevostavby jako důvěryhodnou, bezpečnou, kvalitní, a plnohodnotnou variantu k zděnému domu. Pomocí našich kvalifikovaných zaměstnanců určujeme vývoj a směřování v odvětví dřevostaveb.

Hodnoty

Soudržnost. Orientace na zákazníka. Trvalé zlepšování. Respekt. Vzdělávání.

Soudržnost

Čestnost, poctivost a úcta k zákazníkovi jsou pro nás klíčové. Dbáme vždy na bezpečnost práce. Společně naplňujeme firemní filosofii a cíle.

Orientace na zákazníka

Potřeby zákazníka jsou pro nás klíčové, proto jim maximálně nasloucháme a pomáháme na cestě k vysněnému bydlení. Jsme proaktivní a snadno se s námi obchoduje. Nabízíme odborné znalosti a přenášíme je do praxe.

Trvalé zlepšování

Ručíme za kvalitu, protože máme zodpovědné a kvalifikované zaměstnance, kteří rozvíjejí své znalosti a zkušenosti. Inovujeme materiály, vyvíjíme vlastní stroje, aplikujeme nové technologie, investujeme do lidí, protože jsou pro nás nedostačující standardy ostatních firem.

Respekt

Respektujeme potřeby našich zákazníků. Ke každé realizaci přistupujeme jako k unikátnímu projektu, vynakládáme maximum znalostí, zručnosti a odhodlání k jeho dokončení.

Vzdělávání

Trvale zvyšujeme své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami firmy.

Etický kodex

 je závazným pravidlem chování všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Eko modular s.r.o.

Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Eko modular se zavazují dodržovat etické, profesní a morální normy, které jsou v naší kultuře nezbytné k vytváření a prohlubování dobrých mezilidských vztahů. Jejich chování musí být navíc, kromě výše uvedeného, v souladu s ustanoveními o dobrých mravech právních řádů všech států, na jejichž území bude docházet k distribuci dřevostaveb.

Vyvarují se nečestného a nemorálního jednání, které by vedlo k poškození klientů, nebo společnosti Eko modular, zejména se zavazují k poctivému obchodnímu styku, bez vyvíjení nepřiměřeného nátlaku, a bez užívání nekalých obchodních praktik, mezi něž mimo jiné patří i hanění konkurence a jejích produktů.

Při své činnosti budou poskytovat klientům úplné informace, a to podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí. Mají povinnost seznámit klienta s pravidly užívání dřevostavby.

Jsou povinni neprodleně řešit případné nedorozumění nebo stížnosti klienta.

Jsou loajální vůči společnosti Eko modular, jednají s respektem a úctou. Vystupují seriózně a profesionálně a vynakládají veškerou snahu k tomu, aby nepoškodili její dobrou pověst.