Na tak základní a jednoduchou otázku vám jednoznačnou odpověď dá jenom konkrétní úředník z místně příslušného stavebního úřadu. Legislativa totiž pojem modulární dům zatím nezná a upravuje ho pouhým doporučením. V zásadě vás ale mohou čekat dvě varianty postupu.

Stavební úřady mají v rozhodování volnost

Naše legislativa pojem modulární (či modulový) dům nezná. Problematika těchto staveb je ošetřena jediným dokumentem, ze kterého mohou úředníci vycházet, a to doporučení k této problematice vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2013. Jak už z názvu „doporučení“ vyplývá, jedná se skutečně pouze o doporučení, které nechává stavebním úřadům v rozhodování velkou volnost. Nejlepší je tedy navštívit přímo místně příslušný stavební úřad a o jeho stanovisku se informovat u konkrétní osoby, se kterou budete stavbu řešit.

Potřebuje modulární dům stavební povolení? Česká legislativa pojem modulární dům nezná.

Dvě varianty řešení

Úplně bezpapírově to s modulárním domem ovšem nepůjde. Na to, jaký scénář vás čeká, má vliv výměra domu i to, zda je napojen na inženýrské sítě.

Modulární dům do 25 m2 a bez připojení na inženýrské sítě

I v případě, že nebudete chtít v modulárním domě bydlet, budete muset několik formalit vyřídit. Zásadní je získání územního souhlasu u příslušného stavebního úřadu.

Budete potřebovat následující dokumenty:

  • oznámení o záměru pro vydání územního souhlasu,
  • souhlasné stanovisko všech dotčených stran (sousedů, osob s věcnými břemeny na pozemku),
  • projektovou dokumentaci (včetně nákresů umístění a pozemku).
Posouzení vaší stavby závisí na její rozloze i praxi konkrétního stavebního úřadu.

Modulární dům nad 25 m2 a s připojením na inženýrské sítě

Při této variantě můžete narazit na dva odlišné postupy stavebního úřadu – váš dům může být považován buďto za výrobek, nebo za klasickou stavbu. Od klasifikace modulárního domu se pak odvíjí množství dokumentů, které bude nutné předložit.

Výrobek, který plní funkci stavby

V případě výrobku plnícího funkci stavby nemusíte zpracovávat konkrétní projekt. Stavební úřad ovšem bude požadovat shodu výrobku s požadavky na bydlení, kterou vám poskytne výrobce. Modulární dům (tedy výrobek) zároveň musí splňovat statické, protipožární a tepelně-izolační vlastnosti upravené Stavebním zákonem. Navíc bude nutné dodat ohlášení stavby. Na základě předložených dokumentů vám stavební úřad vydá evidenční číslo.

Budete potřebovat následující dokumenty:

  • formulář Ohlášení stavby se všemi přílohami,
  • projektovou dokumentaci (včetně nákresu umístění na pozemku),
  • prohlášení o shodě (od výrobce modulárního domu).
Každý stavební úřad vyjadřuje k modulárním domům jiné stanovisko.

Stavba

Stavební úřad může váš modulární dům klasifikovat také jako klasickou stavbu a požadovat po vás všechny náležitosti jako od majitelů zděných staveb.

Budete potřebovat následující dokumenty:

  • formulář Ohlášení stavby se všemi přílohami,
  • stavební dokumentaci v plném rozsahu.

Po dokončení stavby a jejím zkolaudování dostane dům číslo popisné a bude zapsán do katastru nemovitostí.

Nejlepší rada tedy zní: Zastavte se na příslušný stavební úřad a zeptejte se, jak bude ve vašem případě postupovat. Se získáním stavebního povolení a komunikací s úřady vám rádi pomůžeme.

Stavební povolení vám rádi pomůžeme vyřídit. Pokud o modulárním domě uvažujete, neváhejte se na nás obrátit s konkrétními dotazy nebo představou vaší realizace.