V rámci modulárních dřevostaveb je často využívána možnost větrání pomocí rekuperace. Systém rekuperace nám umožňuje zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v objektu a tím zabezpečit zdravé vnitřní prostředí. Díky stále čerstvému vzduchu v domě se cítíme svěže – nejsme unavení, netrpíme bolestmi hlavy a lépe se soustředíme. Jako příjemný bonus nám díky zpětnému zisku tepla klesnou náklady na vytápění.

Banální otázka: Proč vlastně větráme?

Kvalita vnitřního prostředí v objektech má obrovský vliv na naše zdraví a psychickou pohodu. Hygienické normy udávají potřebnou výměnu vzduchu v místnosti pro zajištění dostatečného větrání – minimální dávka venkovního vzduchu na osobu je 15 m3/h, doporučená 25 m3/h. Zároveň by intenzita větrání v místnosti neměla být nižší než 0,3 h-1 (0,5 h-1 doporučeně). To znamená, že za hodinu by se měla vyměnit minimálně 1/3 objemu vzduchu v místnosti.

Jistě si všichni vybavíme pocit, když vstoupíme do nedostatečně vyvětrané místnosti: vzduch je vydýchaný a těžký. V takové místnosti se necítíme dobře, padne na nás únava, může nás začít bolet hlava a nemůžeme se soustředit. To je způsobeno vysokou koncentrací CO2 ve vzduchu. Každý člověk přirozeně vydechuje nemalé množství CO2, které se dostává do okolního vzduchu a tím se při nedostatečném větrání zvyšuje jeho koncentrace v místnosti. Doporučená maximální hodnota koncentrace CO2 je 1 500 ppm, přičemž už při hodnotě 1 000 ppm většina lidí pociťuje příznaky únavy a diskomfortu. Hodnoty nad 5 000 ppm už způsobují zdravotní rizika jako zvýšený tep a nevolnosti.

Pokud se tedy ráno budíte nevyspalí a s bolestí hlavy, může za to pravděpodobně nedostatečné větrání místnosti a tím zvýšená koncentrace CO2, která může v nevětrané ložnici ráno dosahovat klidně 2 až 3-násobku maximální doporučené hodnoty.

Zateplení brání pronikání vzduchu do domu

Trend snižování energetické náročnosti budov vede k zateplování staveb a utěsňování jejich obálky. Tepelná izolace pláště budovy a těsná okna zabrání únikům tepla z objektu, ale také přísunu venkovního vzduchu dovnitř. Netěsnosti, které u starších staveb pomáhaly s výměnou vzduchu jsou v dnešních novostavbách natolik minimalizovány, že již nestačí otevřít okno 2x denně. Nedost,atečnou výměnou vzduchu stoupá kromě CO2 také vlhkost a s ní spojená možnost vzniku plísní. Potřebnou výměnu se poté snažíme dohánět celodenně otevřenou mikroventilací čímž se v podstatě vracíme zpátky k „profukujícím oknům“ a kýžená úspora v rámci úniku tepla je ta tam. Cirkulaci vzduchu pak brání i dlouhé záclony a zejména pak těžké nepropustné závěsy na oknech, které nám jinak v noci zajišťují dostatečnou tmu v místnosti a tím i zdravý spánek. Teplo z radiátorů i ta trocha čerstvého vzduchu z mikroventilace se pak do místnosti dostávají o to obtížněji.

Rekuperace je založená na znovuvyužití tepla

Zajištění větrání pomocí rekuperace je vhodné jak pro novostavby, tak pro nově zateplené stávající domy. Jednoduše pro všechny objekty, ve kterých chceme zajistit kvalitní vnitřní prostředí s minimalizací nákladů na vytápění.

Rekuperace = zpětný zisk tepla funguje tak, že přiváděný čerstvý venkovní vzduch prochází přes rekuperační výměník, který je umístěn uvnitř vzduchotechnické jednotky, kde se setkává s teplým vzduchem odváděným z objektu. Přes teplosměnnou plochu výměníku dochází k předání tepla mezi teplým odváděným a chladným přiváděným vzduchem. Čerstvý vzduch ohřátý od odpadního proudí dovnitř budovy, odváděný znehodnocený vzduch z budovy ven.

Jak rekuperace šetří vaši peněženku?

Celková tepelná ztráta objektu sestává ze ztráty tepla prostupem konstrukcemi a ztráty tepla větráním. Díky principu zpětného zisku tepla jsme schopni využít již vyrobené teplo, vrátit jej zpět do objektu a tím snížit ztrátu tepla větráním – ta tvoří u dobře zaizolovaných budov cca 1/3 celkové tepelné ztráty. Míra zpětného využití je dána tzv. účinností rekuperace, která se pohybuje v rozmezí 0–100 %.

Běžné větrání okny má účinnost 0 % – při otevřeném okně je teplý vzduch bez užitku odváděn ven a je nahrazen čerstvým studeným vzduchem z venku. Naopak, pokud bychom byli schopni ohřát přiváděný vzduch od odváděného na stejnou teplotu jako má odváděný vzduch, větrali bychom s účinností 100 % = bez ztráty energie. Této účinnosti však není technicky reálné dosáhnout.

Moderní rekuperační jednotky mají účinnost zpětného získávání tepla od 60 do 95 % a jsou tedy schopny ohřát přívodní vzduch na teplotu pouze o několik stupňů nižší, než je teplota v domě. Tím jsou tepelné ztráty větráním minimalizovány a celková tepelná ztráta objektu se sníží o cca 30 % oproti klasickému větrání okny.

Nižší tepelná ztráta objektu znamená nižší náklady na provoz systému vytápění, mnohdy i možnost instalace zdroje tepla s nižším výkonem a s tím spojených ušetřených pořizovacích nákladů.

Výhody rekuperačního větrání

 • Zvýšení a zajištění kvality vnitřního prostředí má pozitivní vliv na tělesnou a psychickou pohodu
 • Výměna vzduchu v objektu probíhá automaticky-není třeba na nic myslet
 • Je zajištěn komfort užívání objektu v zimním období – při větrání je do objektu přiváděn vzduch jen o několik stupňů chladnější než vzduch v interiéru – nevzniká pocit chladu nebo průvanu
 • Je zajištěn komfort užívání objektu v letním období – výměna tepla mezi přiváděným a odváděným vzduchem probíhá i v letních měsících – přívodní teplý vzduch z venku je ochlazen odtahovaným vzduchem z objektu. Pokud je v letním období odtahovaný vzduch z objektu teplejší než venkovní, jednotka přesměruje tok vzduchu mimo výměník a do objektu proudí přímo chladnější vzduch z exteriéru
 • Snížená prašnost v objektu díky prachovým filtrům oproti větrání oknem
 • Možnost instalace pachových filtrů
 • Možnost instalace pylových filtrů – vhodné pro alergiky
 • Snížení rizika tvorby a růstu plísní
 • Snížená hlučnost oproti otevřenému oknu – při větrání nejsou slyšet případné nechtěné zvuky z exteriéru
 • Otevřené okno rekuperaci nevadí – klidně můžou být celé léto otevřená okna do zahrady a na terasu, aniž by to mělo vliv na funkčnost rekuperace
 • Snížení provozních nákladů na vytápění

Rekuperaci jedině od Evory

Při stavbách našich modulových domů spolupracujeme již několik let s firmou Evora, která patří mezi jedny z nejlepších na trhu technologií (nejen) pro pasivní domy. Pomáhá vytvářet příjemné a komfortní prostředí pro život s minimálními náklady na provoz a dopady na životní prostředí. Taková je i naše filozofie, a proto jsme navázali spolupráci právě s nimi. Česká společnost Evora vybavuje všechny naše modelové domy i domy určené pro pozdější prodej rekuperačními jednotkami. Máme s nimi skvělé zkušenosti a našim klientům je doporučujeme jako první volbu.