Největší „wow moment“ u modulárního bydlení nastává určitě v den, kdy na pozemek ráno přijede auto s naloženým domem, jeřáb, parta montérů a za pár hodin se můžete nastěhovat. Ve skutečnosti v tom není žádné kouzlo – na domě je odvedeno několik měsíců poctivé práce. Ta ale proběhla v suchu a bezpečí výrobní haly.

Asi jste se setkali s tím, že u klasické zděné stavby se počítá s vlivy počasí a ročního období – kvůli mokrým technologickým procesům musí stavba vyschnout, doporučuje se nechat hrubou stavbu vymrznout a při zimních teplotách se nemá stavět vůbec. Zkrátka déšť, zima, mráz a přílišná rychlost jsou pro vás limity, které mohou ohrozit výslednou kvalitu domu. Nehledě na bezpečnost – několik měsíců musíte řešit, jestli je složený materiál a nářadí dostatečně zabezpečené a zda na stavbě není co ukrást.

Modulární dům má oproti tomu v podstatě ideální podmínky.

Celý se připravuje v suché a čisté hale, bez výkyvů vlhkosti a teplot. Nosná konstrukce je z KVH profilů a dům se skládá ze stěnových dílců, které tvoří dřevěná rámová konstrukce se zateplením. Nikde se nevyskytují kovové nosné prvky nebo polyuretanové izolace, které jsou ve vztahu k lidskému zdraví diskutabilní – při dlouhodobém působení jej mohou poškodit, proto preferujeme materiály přírodní.

Zpracovává se pouze dostatečně vyschlé a impregnované řezivo, kde je již zaručena stabilita tohoto materiálu. Pak už se připravují jednotlivé panely – pro podlahu, stěny a strop. Precizně zpracované části se doplňují o izolace a montují tak, aby nevznikala kritická místa. Výsledná vzduchotěsnost, díky níž máte zaručeny tepelněizolační vlastnosti, je záležitostí právě naprosté přesnosti a dodržení technologické kázně. Jakmile je hotová „hrubá stavba“, včetně příček a instalací, doplňují se okna, dveře, se vnější kontaktní zateplení, střešní krytina, fasády a další. V této fázi je už míra dokončení velmi individuální – zda dům dostane také obklady, podlahy a sanitární vybavení, nebo se do práce pustíte vy.

Kontrola především

Možná si říkáte „Důvěřuj, ale prověřuj“ a myslíme si, že je to tak naprosto správně. Během čtyř měsíců, kdy příprava vašeho domu probíhá, si můžete dohodnout kontrolní schůzku a klidně s sebou vezměte i svůj stavební dozor. Zastavte se v kterékoli fázi, která vás zajímá. Sice možná přijdete o trochu toho „wow“ kouzla, až přijede hotový dům a za pár hodin bude hotovo. Zato ale budete vědět, co se skrývá pod povrchem a budete mít jistotu, že svému domu můžete důvěřovat.